Denbigh Community Archive
Welcome to the Denbigh Community Archive

Yn yr Adran Yma:

Mae nifer o adrannau gwahanol o ddelweddau, fel y gwelir yn y rhestr. Gobeithiwn bydd y nodiadau canlynol yn helpu eich mwynhad ohonynt.

Pan ddewiswch ddosbarth bydd y ddelwedd gyntaf yn ymddangos. Bydd clic ar y saeth fawr yn dechrau'r sioe sleidiau.

Bydd symud y cyrchwr dros y llun yn dangos sawl dewis.

I weld y ddelwedd ar y scrîn gyfan cliciwch ar waelod y scrîn. ( neu ESC i leihau)

Mae’r saeth a’r ar waelod chwith y scrîn yn dechrau neu atal y sioe sleidiau.

Dangosir lluniau bach ar waelod y scrîn. Rhowch y cyrchwr ar unrhyw un o’r lluniau i’w helaethu neu cliciwch i’w dewis.

I ddangos y capsiwn cliciwch ar “show info” yn y gornel dde uchaf.
Fe ddarganfyddwch sawl ffordd arall o ddefnyddio’r archif yn addas i’ch anghenion.


Photos
Cymraeg
Designed by Delwedd
News & Events Archive Group This is Denbigh Enter the Archive Contacts & Links Do you remember?