Denbigh Community Archive
Welcome to the Denbigh Community Archive

Yn yr Adran Yma:

Mae Dinbych yn dref marchnad hanesyddol a chyfeillgar yng nghanol Dyffryn Clwyd, mewn ardal o harddwch naturiol arbennig. Ceir yma adeiladau trawiadol hynafol a’r enwocaf yw Castell Dinbych. O’i safle cewch fwynhau golygfeydd arbennig o fynyddoedd Dyffryn Clwyd.

Mae Muriau’r Dref o ddiddordeb mawr. Bu’r muriau yma yn dal lluoedd Oliver Cromwell yn ôl yn ystod y Rhyfel Cartref. Os am gerdded y Muriau, cewch fenthyg yr agoriadau wrth ofyn yn y Llyfrgell yng nghanol Dinbych, ac yna cewch fwynhau profiad bythgofiadwy!

Mae Porth y Bwrdeiswyr yn brif fynedfa i’r hen dref gyda’u ddau dŵr sydd bellach ar sêl ddinesig Dinbych. Adeilad arall werth ei gweld yw Eglwys Caerlŷr , ac er nad yw’n gwbl orffenedig, adeiladwyd gan Robert Dudley, Iarll Caerlŷr, cariad honedig Brenhines Elisabeth y Cyntaf.

Mae’r Cynllun Treftadaeth Drefol wedi adfer nifer o adeiladau lleol yn wych, ac y mae nifer ohonynt ar agor i’r cyhoedd yn ystod ein penwythnosau treftadaeth. Ymhlith y rhain ceir hen farchnad ymenyn, tŷ brodorol Carmelaidd, Gwesty’r ‘Bull’, tŷ Tuduraidd Bron y Ffynnon, dwy eglwys, sef Santes Fair a Santes Marchell. Ceir hefyd capeli, megis Capel Mawr, Capel Pendref a Chapel Lôn Swan. Cofiwn y meddyg Dr Evan Pierce o’r 19eg ganrif ar golofn 50 troedfedd ac mewn gerddi coffa yn Stryd y Dyffryn.

Mae llyfrgell Dinbych yn cynnig cyfleusterau gwych mewn adeilad a oedd unwaith yn Neuadd y Sir ac sydd yn dyddio o’r 16eg ganrif . Heddiw ceir yno llyfrau a chyfrifiaduron lu, ac oriel ar gyfer arddangosfeydd celf sylweddol. Yng ngwanwyn 2005 yr oedd yr adeilad yn ganolbwynt ar gyfer prosiect newydd cymunedol tri mis BBC Cymru a sicrhaodd bod Dinbych a’u hardaloedd cyfagos yn derbyn sylw effeithiol iawn.

Os ydych yn chwilio am hanes anhygoel, golygfeydd a llwybrau cerdded hardd, neu siopa a bwyta da, mae Dinbych yn medru cynnig rhywbeth i chi.Photos
Cymraeg
Designed by Delwedd
News & Events Archive Group This is Denbigh Enter the Archive Contacts & Links Do you remember?