Denbigh Community Archive
Newyddion a Digwyddiadau - Newyddion

Yn yr Adran Yma:

Taflen Newyddion – Gwanwyn 2017

poster Cliciwch yma i ddarllen y daflen

Mai 27ain - ddyddiad pwysig i brosiect llwyddiannus Adfywio Treftadaeth Dinbych.

Cynhaliwyd noson cyflwyniad yn Neuadd y Dref pan “graddiodd” un deg a naw o Dywyswyr Tref. Cyflwynodd y Grŵp Archif arddangosfa o’r cyfraniadau hyd yn hyn â hefyd y wefan newydd hon.

Dechreuodd y tywyswyr eu gwaith am y tro cyntaf yn ystod yr Ŵyl Ganol Haf.


Photos
Cymraeg
Designed by Delwedd
News & Events Archive Group This is Denbigh Enter the Archive Contacts & Links Do you remember?