Denbigh Community Archive
Newyddion a Digwyddiadau - Be sy' mlaen?

Yn yr Adran Yma:

Teithiau Cerdded yn Ninbych (am ddim) –
Bydd y tywyswyr ar gael yn ystod yr Haf pob dydd  Sadwrn am 11 o’r gloch a phob dydd Sul (o Fehefin 17eg) o flaen y Llyfrgell, neu ar amserau eraill cysylltwch â Chlerc y Dref (gwelir y dudalen cysylltiad)

Pen wythnos Treftadaeth - Medi 15fed a’r 16eg. Drysau’n Agored - unwaith eto bydd llawer o adeiladau pwysig Dinbych ar agor (bydd rhaid archebu lle ymlaen llaw). Fydd y tywyswyr ar gael unwaith eto.

Gwelir www.visitdenbigh.co.uk am fanylion digwyddiadau 2012:
Diwrnod Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013 - Sadwrn 23 Mehefin
Gŵyl Ganol Haf - Sadwrn 16 i Sul 24 Mehefin
Sioe Dinbych - Sadwrn 25 Awst
Gŵyl Cwrw Dinbych - Sadwrn 15 Medi
Gŵyl Eirin Dinbych - Sadwrn 27 Hydref
Arddangosfa Tân Gwyllt – Llun 5 Tachwedd
Miri Nadolig - Gwener 30 Tachwedd
Digwyddiadau yn y Castell

Eisteddfod Genedlaethol - Awst 3 – 10,  2013


Photos
Cymraeg
Designed by Delwedd
News & Events Archive Group This is Denbigh Enter the Archive Contacts & Links Do you remember?